25 Mayıs 2012 Cuma

KİŞİSEL BÜTÜNLÜK (INTEGRITY) NEDİR?

Geçen hafta Cuma günü çalışma masamda oturmuş yeni tasarladığım eğitim için kaynaklarımı incelerken, dışarıdan gelen yüksek ses, dikkatimi dağıttı. Sanki “sela” veriliyordu. Küçük yerlerde yaşamış olanlar bilir, ölüm haberini herkese bildirmek için önce sela verilir; ardından şu aileden şu kişi vefat etmiştir cenazesi şu zaman şuradan kalkacaktır diye de anons geçilir.

İstanbul’da pek alışık olmadığım bu ses de zaten bir panelvan minübüsün  radyosundan geliyordu... Ama radyonun sesi o kadar açıktı ki, zihnimi küçük bir kasaba ortamına taşımaya yetti.

Keşke kameram olsa ve ben bu gerçek anıyı görüntüleseydim. Minibüsün şöförü güçlükle sokağa aracını park ederken karşı kaldırıma hatalı bir şekilde arabasını park etmiş olan sürücüye, geçmişini ve ailesini kapsayan ağza alınmayacak küfürler yağdırıyordu. Evet kızmıştı ve haklıydı ama mağduriyetini ifade ediş tarzı radyoda sela ardından okunmaya başlayan Kuran ile bütünleşince hiç tanımadığım bu adamın kişisel bütünlüğü hakkında ilk intibamı şöyle oluşturdu : özünü bilemem ancak görünmek istediği kendisi ve davranışları birbiri ile örtüşmüyor.

Kişisel bütünlük her şeyin ötesinde TUTARLILIKTIR, özünüzün sözünüzün ve davranışınızın ve düşünceleriniz tutarlılığıdır.

Matematikte bir teoremin bir küme içerisinde geçerli olduğunu kanıtlamanız için o kümeyi oluşturan tüm elemanlarda geçerli olduğunu kanıtlarsınız ama eğer geçersiz olduğunu gösterecekseniz sadece 1 tane nümerik örnekle ispat yeterlidir.

Maalesef insanlarla ilgili durumlarda durum bu kadar kolay olamıyor :)

Kişisel bütünlük iş yaşamında açıklık ve dürüstlükle başlar. Şirket değerleri ve inançlarla tutarlı olarak gelişir. Kişinin özellikle de yöneticilerin düşünce ve davranışlarındaki tutarlılık diğer çalışanlara karşı tutarlı ve adil olmalarına sebep olur. Kişisel bütünlüğü olan bir yönetici fikirlerinin arkasında sağlam durur, ancak atladığı bir noksan veya yanlışı varsa hata yaptığını açıkça kabul eder ve düzeltir.

Eğer hangi konuda olursa olsun kendi gerçeğimizden uzaklaşırsak hayatı "mış" gibi yaşarız. Bu arada yaşadığım bu olay beni bir anda aldı Sean Penn’in “21 Gram” isimli filmine götürdü…

10 Mayıs 2012 Perşembe

DIVERSITY FARKLILIK MI, ÇEŞİTLİLİK MİDİR?

İK UZMANININ TEMEL YETKİNLLİKLERİ NELERDİR? yazımda son madde olarak “İşgücünde Çeşitliliğe Saygı” demiştim. Bir dostum uyardı literatürde farklılık deniyor dedi… Bende bunun üzerine biraz araştırdım paylaşmak isterim:
·         ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu sn. B.Akın (76)’ın dediğine göre 2000 yılında KALDER’in ana sorumluğunda düzenlenen EFQM yıllık kongresinde diversity = farklılık karşılığı benimsenmiş. (Kaynak: http://sistem.ie.metu.edu.tr/diversity.htm)

·         Koç Grubunun 2010 faaliyet raporunda bir paragrafta çeşitlilik denilirken:
İkinci ödülünü ise dünyadaki tüm Ford fabrikaları arasında düzenlenen 2010 Kurumsal Alanda Çeşitliliğe Açıklık Zirvesi'nde (2010 Corporate Diversity and Inclusion Summit), İşgücünde Çeşitlilikle Artan Verim (Leveraging Diverse Workforce) dalında katılan 500 proje arasından seçilerek almıştır.

diğer bir paragrafta farklılık denilmiş…

… Engelleri Kaldıralım" projesi ile iki ödül almıştır. Proje, ilk olarak Ford Avrupa tarafından Avrupa'daki tüm Ford fabrikaları arasında 10 yıldır düzenlenen CLAD (Chairman's Leadership Award for Diversity/Başkan'ın Farklılık Yaratmada Liderlik Ödülü) organizasyonunda "İşgücündeki Farklılıkların Değerlendirilmesi" (Valuing a Diverse Workforce) ödülüne layık bulunmuştur.
( Kanyak : http://onlinereport2010.koc.com.tr/otomotiv/ford-otosan/)

Akademik makalelerde ise farklılık   kelimesi tercih edilmiş örneğin

·         Türkiye’de Farklılıkların Yönetimi: Türk ve Yabancı Ortaklı Şirket Örnekleri
 (www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/.../ÖZKAYA,%20MELTEM%20VD..pdf)

·                    İşletmelerin Farklılıkların Yönetimi AnlayışınaYaklaşım Tarzlarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma (http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt10.say%C4%B14/10.4%20s%C3%BCrgevil%20budak.pdf)

Sonunda İngilizce sözlüğe baktım çünkü farklılık difference kelimesine daha uygun diye halen düşünmekteyim
Different means not like. Diverse means with many variations. diyor.
Sanırım olay bakış açımızla alakalı… Aklıma bir çok örnek geliyor ama bunları izninizle kendime saklayacağımJ İK alanında ötekileştirmemek adına belki çeşitlilik daha hoş durur diye düşünmekteyim, bu konuda düşüncesi olanlar benimle paylaşırsa çok sevinirim…

9 Mayıs 2012 Çarşamba

İK UZMANININ TEMEL YETKİNLİKLERİ NELERDİR?


Bu yazıda  İK profesyonelinin sahip olması gereken temel yetkinlikerden bahsediyoruz.                                                                              Önemli olan tabiki her zaman aşağıda tanımladıklarımızı uygulayabimekte yatıyor... 


Analiz ve Problem çözme: Tarafsız ve doğru enformasyona dayanan verilerle anlamlı kararlar alır. Sorunları doğru tanımlar; hüküm vermeden önce, seçenekleri değerlendirir. Verdiği kararların oluşturabileceği etkileri önceden sezer, tahmin eder.
Detaylara Önem Verme: Üstendiği görevleri profesyonelce yerine getirirken detaylara özen gösterir.
Koçluk / Mentorluk:  Diğer çalışanların performanslarını destekleyen ve arttıran davranış ve tutum içerisindedir. Çalışanların yetkinliklerinin gelişimini açık, anlaşılır, davranışlara dayanan,  belirgin geri bildirimlerle destekler. Önerilerini güven inşa ederek ve özsaygıyı koruyarak karşısındakine aktarır.
Danışmanlık: Kurum içerisindeki ve dışındaki hizmet verdiği müşterilerine ekspertiz, danışmanlık hizmeti verir,  kurum uygulamaları,  ve sorunları çözme konusunda yardımcı olur.
Yaratıcı Düşünme: Olaylara, yeni bakış açıları kazandırmak ve yaratıcı çözümler üretebilmek için zihnini zorlar. Mevcut yönerge ve yönetmeliklerin uygulanamadığı veya var olmadığı durumlarda çözüm üretebilir.
Müşteri Hizmetleri: Sorumlu olduğu iç ve dış müşterilerinin ihtiyaçlarına göre onlara gereken bilgiyi veya hizmeti sunar.
Esneklik: Yeniliğe ve değişime açıktır. Davranış ve iş yapış şekillerini değişen şartlar ve beklenmedik durumlar karşısında, derhal gözden geçirir ve duruma uygun kendini günceller.
Kişilerarası ilişkiler: Diğerleri ile profesyonel ilişkiler kurmakta zorlanmaz. Mevcut ilişki ağını korur ve geliştirir. Kendisinden yardım veya bilgi alabileceği diğer profesyonellere ulaşabilmek için bu ağı etkin kullanır.
BT uygulamalarına hakimiyet: İşi ile alakalı olan yazılım ve uygulamaları tanır. Bilgi sisteminden hangi bilgileri ne şekilde sorgulayabileceğini raporlayabileceğini bilir ve yeni raporlar geliştirebilir.
Sözel iletişim: Birey veya grup karşısında neyi, nerede, neden ve nasıl anlatması gerektiğine vakıftır. Açık ve etkileyici sunumlar yapar. Karşısındakini dikkatli dinler, sözsüz iletişim durumunda karşısındakinin vücut diline odaklanır.
Yazılı iletişim: Kullandığı dillerde dilbilgisi ve yazım kurallarına uyar, noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.
Zaman planlaması ve yönetimi:  İşlerini organize ederken, önceliklerini ve kaynak ihtiyaçlarını belirler. Uzun ve kısa vadeli hedefleri vardır ve onlara ulaşmak için plan yapar.
Takım çalışması: İşbirliği, güven ve takım aidiyeti ruhunu tesis eder, destekler. Takım ruhunu güçlendirici faaliyetlerde bulunur, hedeflere ulaşmak için diğerleri ile uyum içerisinde çalışır.
İşgücünde Çeşitliliğe Saygı: Çeşitliliğe saygı gösterir; ırk, din, cinsiyet v.b ayrımcılığı yapmaz, tüm çalışanlara eşit mesafede durur.